GRATULERAR!

Du har anlänt till SFP i Kyrkslätts nya hemsida.
Här kommer du att kunna följa med vår verksamhet i realtid, få information om vem vi är, vem representerar oss var och hur du når våra representanter i de olika förtroendemannaorganen organ i kommunen.
Här kommer vi att informera om vår verksamhet och publicera korta sammandrag om evenmang vi ordnat eller deltagit i under den senaste tiden.

Man hittar oss även på Facebook.

Välkommen.

Gustaf Åberg
SFP i Kyrkslätt, kommunorganisationens ordförande
  Anders Adlercreutz
SFP i Kyrkslätt, fullmäktigegruppens ordförande
GSM: 044 - 098 1221
Email: anders.adlercreutz(a)gmail.com

17.02.2016

Kommande evenemang

Mera info i händelsekalendern