Kommunalval 2012

SFP I KYRKSLÄTTS KOMMUNALVALSTESER 2012

  1. Åldringsvården skall utgå från människan. Vi vill ha fler boendealternativ för åldringar och flera varma händer i vården.
  2. Det finska och det svenska stöder varandra i vårt Kyrkslätt. Vi vill utveckla en allt bättre skola för alla våra barn. Vi anser att närskola och närdagis är en rättighet för alla.
  3. Vi tycker om att betala skatt, men vi höjer inte skatteöret ifall det inte används effektivt till att förbättra servicen för invånarna.
  4. Vi vill hålla balans i kommunens ekonomi eftersom vi vill trygga välfärd långt in i framtiden.
  5. Vi vill ha kortare arbetsresor för kommuninvånarna genom bra kollektivtrafik och fler arbetsplatser i kommunen.

Kommunalvalsprograms vision för Kyrkslätt

04.10.2012

SFP Kyrkslätts kandidater i kommunalvalet 2012

Våra kandidaters presentationer hittas på SFP valsidan.

Följande kandidater ställer upp

SFP-logo
161 Adlercreutz Anders
SFP-logo
162 Ahlberg Siv
SFP-logo
163 Aintila Anna
SFP-logo
164 Bairou Jilali
SFP-logo
165 Basilier Linda
SFP-logo
166 Beck Gun-Maj
SFP-logo
167 Björk Tony
SFP-logo
168 Bondestam Kristoffer
SFP-logo
169 Ekman Kurt
SFP-logo
170 Eriksson Mathias
SFP-logo
171 Eriksson Olav
SFP-logo
172 Geisor-Goman Astrid
SFP-logo
173 Gustafsson Stefan
SFP-logo
174 Hedberg Hans
SFP-logo
175 Hellström Gunnel
SFP-logo
176 Hieta Gun
SFP-logo
177 Hoffrén Cecilia
SFP-logo
178 Hokkanen Mari
SFP-logo
179 Jansson Peter
SFP-logo
180 Kalmi-Eskelinen Irina
SFP-logo
181 Karlsson Johan
SFP-logo
182 Kjerin Ulf
SFP-logo
183 Krank Zina
SFP-logo
184 Kämpe Jerri
SFP-logo
185 Laakso Pamela
SFP-logo
186 Lassenius-Panula Lotta
SFP-logo
187 Lassheikki Markus
SFP-logo
188 Lindertz Dick
SFP-logo
189 Lindholm Bodil
SFP-logo
190 Lindholm Michaela
SFP-logo
191 Lundell Patrik
SFP-logo
192 Lundqvist Erik
SFP-logo
193 Mattson Emma
SFP-logo
194 Miettinen Johan
SFP-logo
195 Mickos Annika
SFP-logo
196 Munck Chatarina
SFP-logo
197 Männikkö Kim
SFP-logo
198 Sjöholm Ulrika
SFP-logo
199 Strandberg Ove
SFP-logo
200 Strandberg Ida
SFP-logo
201 Strandell Denis
SFP-logo
202 Tammenmaa Corinna
SFP-logo
203 Tarhonen Patrik
SFP-logo
204 Valtonen Martin
SFP-logo
205 Weckman Peggy
SFP-logo
206 Åberg Crista
SFP-logo
207 Åkerlund Jarl

04.10.2012

Kommande evenemang

Mera info i händelsekalendern